Mishchuk Nikolay Pavlovich

Was born 17.09.1942, the village Nekhvorosch Zhytomyr region. Graduated from the Kyiv state art institute (1970). The Sculptor. Member NUAU (1976).


<< back