СЕКЦІЯ ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Голова секції  - Миколай Саввович Кочубей