Прес-релiз

 
1 лютого 2019 року о 16:00 у Центральному будинку художника за адресою вул. Сiчових стрiльцiв 1-5,(Лвiвська площа) вiдкриваеться виставка присвячена 50-ти рiному ювiлею створення Київської організації Нацiональної Спiлки художникiв України, де буде представлено бiльше 500 робiт сучасних українських митцiв, що працюють у рiзних галузах i стилях сучасного образотворчого мистецтва.
Серед численних авторiв, як: Баринова-Кулеба В.I., Вештак В.I., Варваров А., Грох М.Н., Гурiн В.I., Джураева О., Животков О.О., Литовченко Б.О., Пилипнко I., Гуйда М., Пiнчук О., Стратiйчук О., Тартаковский А., Цой А., Чебикiн Л.В., Шерешевский В., Криволап Л.Д., Чепелик В.А., Кущ А.В., та багато iнших. Поряд з сучасними творами, що вiдображають актуальнi напрямки в мистецтвi, будуть представленнi роботи минулих рокiв iз приватних i родинних збiрок.
 
Київська органiзацiя НСХУ була створенна у 1969 роцi. У рiзнi часи її членами були видатнi українськи художники, що зробили славу українському мистецтву: Яблонська Тетяна, Дерегус Михайло, Якутович Георгiй, Шишко Сергiй, Зноба Валентин, Стороженко Микола, Бородай Василь, Одайник Вадим та багато iнших.
На сьогоднi органiзацiя налiчує 1500 членiв, що працюють у рiзних галузах образотворчого мистецтва - живопису, графiцi, скульптурi, декоративному-ужитковому мистецтвi, плакатi i дизайнi, художньому проектуваннi i оформленнi, театральному та кiномистецтвi, критицi i мистецтвознавствi. Головним завданням органiзацiї є всебiчна пiдтримка i розвиток українського образотворчого мистецтва на засадах добровiльного об*єднання професiйних творчих працiвникiв, якi працюють у галузi образотворчого мистецтва та культури, самоврядування, взаємодопомоги i спiвробiтництва, невтручання у творчий процес вiльного вибору форм i методiв творчої дiяльностi, визнання авторських прав.